Välkommen att registrera dig för att kunna boka träningstider via Internet.

Fyll i ditt medlemsnummer, för- och efternamn samt telefonnummer och din temporära lösen i rutorna nedan och klicka därefter på OK.

OBS! Detta fungerar endast om du har fått en "Temporär Lösen" från ditt gym. Om du inte har en sådan, kontakta ditt gym först.

   
Medlems nr
 
Förnamn
 
Efternamn
 
Telefon 1
 
Telefon 2
 
Temporär Lösen